De woesteling

Op 29 januari 2020 hebben wij de komische eenakter “De woesteling” van Anton Tsjechov gespeeld. De regie was in handen van Ad van den Berg.

Het verhaal in het kort

Landeigenaar Grigori Smirnow rijdt de huizen af waar de mensen wonen die hem geld schuldig zijn. Hij zal ál zijn geld innen, als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks. Morgen moet hij zijn hypotheek betalen, dus hij moet vandaag zijn geld hebben. Een onbetaalde rekening leidt hem naar het huis van mevrouw Popowa en haar huisknecht Loeka. Sinds zij zeven maanden geleden haar man verloor leeft ze als een mol. Ze spreekt alleen met Loeka, die zich ernstige zorgen maakt om haar. Als ze nu maar eens een wandelingetje wilde maken of een ritje op haar paard…

Impressie van de voorstelling

40 jaar terug

Tijdens de openingsweek van de Dorpshoeve in 1980 werd de klucht “De Woesteling” van Anton Tsjechov opgevoerd door amateur-toneelvereniging VAT ’75. 40 jaar later, in 2020 hebben dezelfde acteurs dit stuk opnieuw gespeeld, op dezelfde locatie!